Privacyverklaring

Wie ik ben:

Janny van der Sande-de Vries

Zangpraktijk Mariënheem

Mijn websiteadres is: http://www.zanglesmarienheem.nl.

 

Privacyverklaring

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Zangpraktijk Mariënheem kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zangpraktijk Mariënheem, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zangpraktijk Mariënheem verstrekt. Zangpraktijk Mariënheem kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM Zangpraktijk Mariënheem GEGEVENS NODIG HEEFT

Zangpraktijk Mariënheem verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Zangpraktijk Mariënheem uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

HOE LANG Zangpraktijk Mariënheem GEGEVENS BEWAART

Zangpraktijk Mariënheem bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

DELEN MET ANDEREN

Zangpraktijk Mariënheem verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar jannyvandersande@msn.com. Zangpraktijk Mariënheem zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.